Ha évente a Tanúsító részére megküldésre került a folyamatos munkavégzés igazolása, akkor az 5. év végén adminisztrativ ellenőrzésre kerül sor, amelynek keretében egy 12 hónapnál nem régebbi látásvizsgálati leletet és az eredeti (hátul leigazolt) tanúsítványt kell a vizsgaközpontba (MAROVISZ, MHtE) beküldeni. Ez a megújítás, amely további öt évre érvényesíti a tanúsítványt.

Az MSZ EN ISO 9712:2013 szabvány 10. pontja szerint a meghosszabbítást a tanúsítvány lejárta előtt 6 hónappal kell kezdeményezni a bizonylatok benyújtásával. A lejáratot követő 12 hónap elteltével a tanúsítvány végleg elveszett.

Ha bármilyen okból a 10.1 szakasz b) bekezdés szerinti folyamatos munkavégzés nem teljesül, akkor a jelöltnek lehetősége van újratanúsításon (szabvány 11. pont) részt venni.

Ha az újratanúsító vizsga sikertelen, a jelöltet új jelentkezőnek kell tekinteni az érintett eljárásban, termékterületen és szinten.

Érdeklődjön ÚJRATANÚSÍTÓ tanfolyamaink iránt!